Ajankohtaista

Pohjanmaan JÄSSI-jätevesihanke
10.06.2019, Klo 13:30

Pohjanmaan JÄSSI-jätevesihanke

Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry:n JÄSSI ‐jätevesihanke järjestää puolueetonta
jätevesineuvontaa viemäriverkoston ulkopuolisilla kiinteistöillä yhteistyössä Luodon
kunnan kanssa. Hankkeen toimintaa rahoittaa pääosin Ympäristöministeriö.

Hanke tarjoaa kiinteistökohtaista jätevesineuvontaa kunnan valitsemilla alueilla
pääsääntöisesti vesistöjen läheisyydessä sijaitseville kiinteistöille. Kiinteistöjä
tiedotetaan asiasta kirjeitse. Kiinteistöllä tehtävä kartoitus- ja neuvontakäynti on
vapaaehtoinen ja maksuton kiinteistönomistajille.  Neuvonta ei ole sidoksissa
mihinkään tiettyyn tekniikkaan tai jätevesijärjestelmään. Kartoitus- ja
neuvontakäyntejä tehdään kesäkuusta heinäkuuhun.

Neuvontakäynnillä annetaan tietoa nykyisestä haja-asutusalueita koskevasta
jätevesilainsäädännöstä. Käynnillä tehdään myös arvio kiinteistön nykyisestä
jätevesijärjestelmästä ja sen mahdollisesta uusimistarpeesta. Jos nykyinen
jätevesijärjestelmä ei ole tasoltaan riittävä tai vaatii pienempiä kunnostustoimenpiteitä,
jätevesineuvoja opastaa asiassa etenemisessä.

Neuvontaa annetaan myös puhelimitse ja kysymyksiä voi lähettää sähköpostitse.
Lisäksi hankkeessa järjestetään jätevesi-iltoja sekä annetaan neuvontaa erilaisissa
tapahtumissa.

 

Lisätietoja:

Valter Lidsle, jätevesineuvoja, Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry,
 p. 044 766 6129, valter.lidsle@jatevesihanke.fi

Pohjanmaan Jässi-hankkeen verkkosivut:
http://www.jatevesihanke.fi/pohjanmaa

Takaisin Ajankohtaista-sivulle