Ajankohtaista

08.01.2021, Klo 15:22

Sök lärarjobb i Cronhjelmskolan

Moderskapsvikariat för tiden 3.2.-5.6.2021, 25 åvh, placering vid Cronhjelmskolan, åk 7-9.

Vikariatet gäller gymnastik, idrott och friluftsliv.

Av tjänsteinnehavaren förutsätts den behörighet som föreskrivs i lagstiftningen, gällande ämneslärare i åk 7-9.
Vi förutsätter att du har god samarbetsförmåga samt förmåga att se den enskilda eleven.
Du sätter eleverna i fokus och anpassar undervisningen utgående från deras olika förutsättningar.
Vi förväntar oss också att du är ansvarstagande och noggrann gällande allt som hör till undervisningen.
Detta gäller också samarbetet med hemmen. 

Prövotid 2 mån. 

Den som väljs ska uppvisa ett lagstadgat brottsregisterutdrag (504/2002) för att valet ska vinna laga kraft.

För ytterligare information, kontakta Cronhjelmskolans rektor, Åsa Laxåback-Nyman, 06-7857321, 044-7217000.

E-post: asa-laxaback-nyman@edu.larsmo.fi

Takaisin Ajankohtaista-sivulle