Ajankohtaista

Vi söker en IKT-chef
11.11.2022, Klo 14:46

Vi söker en IKT-chef

Larsmo kommun förstärker sin organisation och anställer en

IKT-chef

Som IKT-chef tar du ett helhetsgrepp om kommunens IKT tjänster. Till arbetsuppgifterna hör att upprätthålla en driftsäker IT-miljö, fungera som sakkunnig i IKT-frågor och att leda och utveckla kommunens digitala verksamhet och processer. Som IKT-chef ansvarar du för kommunens informationssäkerhet och dataskydd och för kommunens telefoni. Du fungerar som IT-stöd till användarna tillsammans med ditt team.

För att framgångsrikt sköta uppgiften bör du självständigt kunna skapa och driva processer och engagerat delta i utvecklings- och digitaliseringsprojekt i organisationen. God samarbets- och kommunikationsförmåga är en förutsättning för att lyckas i arbetet. Problemlösningsförmåga och vilja att lära sig nya saker är egenskaper som vi värdesätter.

Behörighetskrav för arbetet är lämplig yrkeshögskoleexamen eller tidigare examen på institutnivå. Språkkravet är god förmåga att i tal och skrift använda svenska och god förmåga att tala finska och nöjaktig förmåga att skriva finska.

Lön i enlighet med det allmänna tjänste- och arbetskollektivavtalet AKTA. Anställningen är en tillsvidareanställning som inleds med en prövotid på sex månader.

Ansökan sker via Kuntarekry.fi och arbetsnyckeln 480578.

Takaisin Ajankohtaista-sivulle