Luottamuselimet ja kokoukset

Kunnallisessa itsehallinnossa toimii edustuksellinen demokratia jossa asukkaat valitsevat valtuuston vaaleissa. Valitut luottamushenkilöt ovat ratkaisevassa asemassa. Valtuutetut valitaan joka neljäs vuosi toimitettavien kunnallisvaalien kautta. Vuoden 2017 kuunnallisvaaleissa valittujen toimikausi on 2017- toukokuu 2021. Valtuutettujen yhteystiedot löytyvät alasivuilta. 

Toimielinten kokoonpanohaku Tweb-palvelussa

Kokoukset

Kunnanvaltuusto kokoontuu vuosittain noin 10 kertaa.

Alustava kokousaikataulu keväällä 2020:

24. helmikuuta klo 19.00
11. toukokuuta
15. kesäkuuta


Kunnanhallitus kokoontuu yleensä joka toinen maanantai, kuukauden ensimmäisenä ja kolmantena maanantaina.

Alustava kokousaikataulu keväällä 2020:

20. tammikuuta klo 16.15
10. ja 24. helmikuuta
9. ja 30. maaliskuuta
20. huhtikuuta
11. ja 25. toukokuuta
15. ja 29. kesäkuuta

Lautakunnat kokoontuvat yleensä kerran kuussa.

Linkki tapahtuma-/kokouskalenteriin

Nauhoitetut valtuustokokoukset

 

(Sivu päivitetty 30.01.2020, Klo 11:10)