Perusturva

Yhteinen sosiaali- ja terveysvirasto vastaa Luodon sosiaali- ja terveydenhuollosta.

Vanhustenhuollon toimipisteet ovat Sandlundenin vanhustenkeskus ja Roslundenin dementiakoti. Ankaret tarjoaa hoitoa ja asumispalveluja psyykkisesti vammautuneilla. Terveyskeskus ja hammashoitola sijaitsevat Holmissa. Kehitysvammasten hoitopalvelut ostetaan Kårkullan kuntayhtymältä ja Eskoon sosiaalipalvelulta.

 


Sosiaali- ja terveysviraston yhteystiedot

Luodon hyvinvointiasema

Kouluterveydenhuolto

Luodon neuvola

Suun terveydenhuolto

Sosiaalihuolto

Sandlundenin palvelukoti

Ankaret  

Roslundenin dementiakoti

Daglunden

(Sivu päivitetty 20.02.2019, Klo 15:20)