Sosiaali- ja terveydenhuolto sekä vanhushuolto

Luodolla, Pedersörellä, Uudellakaarlepyyllä ja Pietarsaarella on vuoden 2010 alusta yhteinen Sosiaali- ja terveysvirasto, joka hoitaa koko alueen sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Sosiaali- ja terveysvirasto tuottaa kansanterveystyön, erikoissairaanhoidon, sosiaalihuollon, vanhushuollon sekä terveysvalvonnan, elintarvikevalvonnan ja eläinlääkintähuollon palveluja.

Perheneuvonta tomii ostopalveluna Pietarsaaren perheasiain neuvottelukeskuksen kautta.

Luodon kunta pyrkii tarjoamaan asukkailleen hyvää peruspalvua elämän kaikissa vaiheissa. Kunnassa sijaitseva Sandlundenin vanhustenkeskus tarjoaa vanhainkotihoitoa, palveluasumista sekä dementia-asumista, johon liittyy väliaikahoitomahdollisuus. Myös kotihoitoa ja tukiasumista psyykkisesti vammautuneille on tarjoilla.

Lastensuojelun ja vammaispalvelun sosiaalityöntekijöiden ja aikuissosiaalityön/toimeentulotuen sosiaaliohjaajan toimistotilat sijaitsevat syksystä 2013 alkaen Pietarsaaren sosiaalitoimistossa, Strengberginkatu 1.

Lisätietoa:

Sosiaali- ja terveysviraston yhteystiedot

Perheneuvonta

Luodon hyvinvointiasema

Kouluterveydenhuolto

Luodon neuvola

Luodon hammasklinikka

Sosiaalihuolto

Sandlundenin palvelukoti

Ankaret  

Roslundenin dementiakoti

Daglunden

Ympäristöterveydenhuolto

 

 

(Sivu päivitetty 16.12.2020, Klo 16:49)