Sosiaali- ja terveydenhuolto sekä vanhushuolto

Luodolla, Pedersörellä, Uudellakaarlepyyllä ja Pietarsaarella on vuoden 2010 alusta yhteinen Sosiaali- ja terveysvirasto, joka hoitaa koko alueen sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Sosiaali- ja terveysvirasto tuottaa kansanterveystyön, erikoissairaanhoidon, sosiaalihuollon, vanhushuollon sekä terveysvalvonnan, elintarvikevalvonnan ja eläinlääkintähuollon palveluja.

Perheneuvonta tomii ostopalveluna Pietarsaaren perheasiain neuvottelukeskuksen kautta.

Luodon kunta pyrkii tarjoamaan asukkailleen hyvää peruspalvua elämän kaikissa vaiheissa. Kunnassa sijaitseva Sandlundenin vanhustenkeskus tarjoaa vanhainkotihoitoa, palveluasumista sekä dementia-asumista, johon liittyy väliaikahoitomahdollisuus. Myös kotihoitoa ja tukiasumista psyykkisesti vammautuneille on tarjoilla.

Lastensuojelun ja vammaispalvelun sosiaalityöntekijöiden ja aikuissosiaalityön/toimeentulotuen sosiaaliohjaajan toimistotilat sijaitsevat syksystä 2013 alkaen Pietarsaaren sosiaalitoimistossa, Strengberginkatu 1. Sosiaaliohjaajalla on toimeentulotukea koskevissa asioissa myös vastaanotto Luodossa yhtenä päivänä viikossa. 

 

 

(Sivu päivitetty 29.05.2018, Klo 15:46)