Tukea veteraaneille

Henkilökohtaiset apuvälineet ja silmälasit

Luodon kunta myöntää tukea sotiemme veteraaneille koskien henkilökohtaisia apuvälineitä ja silmälaseja tms. Avustushakemukset jätetään kunnankansliaan Carola Löfille.

Lumenluonti, ruohonleikkaus ja muut kunnossapitotyöt

Luodon kunta tarjoaa veteraaneille mahdollisuuden saada maksutonta kunnossapitotyötä kuten lumenluontia, ruohonleikkausta ym. Myös veteraanien lesket saavat tukea. Luodon kunta toimii työnantajana ja vastaa palkkakustannuksista ym. Kunnan vaihteesta saa lisätietoa puh. 7857 111.

Veteraanimerkki hautakiviin

Luodon kunta kustantaa kaatuneitten sotaveteraanien Luodon hautausmaalla sijaitseviin hautakiviin kiinnitettävät veteraanimerkit. Kesällä 1998 työryhmä kokosi rekisterin Luodosta kotoisin olevista sotaveteraaneista. Kesällä 1998-2001 kunta huolehti merkkien kiinnityksestä omaisten suostumuksella.

Kunnankansliassa on saatavana muutama veteraanimerkki ja Luodon hautausmaalle haudattujen sotaveteraanien omaiset voivat vastaisuudessa noutaa merkki ja kiinnittää se hautakiven hankinnan yhteydessä.

(Sivu päivitetty 30.01.2014, Klo 14:09)