Yleinen edunvalvonta

Edunvalvoja hoitaa lähinnä henkilön taloudelliset asiat yhdessä hänen kanssa tai hänen puolestaan, kun henkilö ei itse kykene valvomaan etuaan tai huolehtimaan itseään tai varallisuuttaan koskevista asioista, jotka vaativat hoitoa. Syy tähän voi olla sairaus, heikentynyt terveydentila tai muuta vastaavaa. Edunvalvojana voi toimia yksityinen henkilö tai kunnan yleinen edunvalvoja.

Kokkolan oikeusaputoimiston Pietarsaarenn toimipaikka huolehtii Kruunupyyn, Luodon, Pedersören, Pietarsaaren ja Uudenkaarlepyyn asukkaiden yleisestä edunvalvonnasta.

Pietarsaaren toimipaikka

Käyntiosoite: Kanavapuistikko 1
Postiosoite: PL 114, 68601 PIETARSAARI
Puhelin: 029 566 1260
Faksi: 029 566 1269
S-posti: kokkola.oikapu@oikeus.fi

 

(Sivu päivitetty 30.01.2014, Klo 14:12)