Bad och strandliv

I kommunen finns nio små allmänna (icke bevakade) simstränder. Underhåll och skötsel sköts delvis av kommunen och delvis av talkogrupper som hjälper till med en större vårstädning och mer omfattande renoveringar. Vid kommunens idrottsanläggningar och badstränder råder förbud mot tobaksrökning.

Badperioden vid kommunens allmänna simstränder följer badvattendirektivet, perioden inleds den 15.6 och upphör den 31.8, se Valviras info. Social- och hälsovårdsverket/hälsoinspektionen handhar vattenprovtagningen under badsäsongen 15.6-31.8, tre badvattenanalyser per badstrand genomförs. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) ansvarar för myndighetsövervakningen av badstränder. Badstränderna är en konsumenttjänst vilken underlyder konsumentsäkerhetslagen. För tjänsten har uppgjorts säkerhetsdokument. Badvattenprover tas tre gånger per säsong och resultaten uppsätts på badstrandens anslagstavla samt publiceras via Social- och hälsovårdsverkets webbservice; badvattenresultat

Besök vid stränderna och bruk av strändernas utrustning sker på eget ansvar. Dykning från bryggor med lågt vatten är förbjudet. Skadegörelse och ofog vid simstränderna kan anmälas till kommunen per tel 7857111 eller direkt till Jakobstads polisstation tfn, 071 87 40161, pågående ofog eller hotsituation på badstrand kontakta då omedelbart polisen via nr. 112. Här även länk till elektronisk skadeanmälan.

Vid de allmänna simstränderna är det förbjudet att förtöja eller landstiga med båt. Obs! Till simstränderna och tillhörande simstrandsområden är det i enlighet med ordningslagen  paragraf 14 moment 2 förbjudet att medföra hund eller andra sällskapsdjur.

Säkerhetsdokument för badstränder

simstrander

 

(Sidan uppdaterad 17.06.2019, kl 15:37)