Larsmo idrottspark

Larsmo idrottspark i Holm är ett mångsidigt idrotts- och fritidscenter och erbjuder idrottare, motionärer, grupper, föreningar och företag möjlighet till olika aktiviteter. De olika årstiderna ger utmärkta möjligheter till variation av aktiviteterna. Intill idrottsparken befinner sig Cronhjelmskolan vilken kan nyttjas vid större arrangemang för ex. måltidsservice. Larsmo idrottspark och Holm fritidsgård har bandande kameraövervakning och vid hela idrottsparken och fritidsgården råder förbud mot tobaksrökning.

Frågor/information kring aktuella projekt i idrottsparken, kontakta projektledaren; 044-7877224.

Meddela om anläggningarnas servicebehov/reparationsbehov under vardagar kl. 08.00-16.00 per tfn 044-7217333 eller 044-7217703. Växel: 06-7857111.


Anläggningarna i idrottsparken omfattar:

 • Idrottsplan med prestationsplatser för friidrott, allvädersbanor
  Fotbollsplan, naturgräs
  Fotbollsplan, konstgräs
  Allroundplan med rink för issporter, tennis m.m.
  Äventyrslekpark med 11 stationer
  Beachwolleyplan
  Pulkabacke, ca 80 m
  Bollsarg och plats för skateboard, half pipe
  Banor för boule, 2 st
  Motionsspår/skidspår med konditionsrastplats, grillstuga, belysta spår 5,5 km
  Led för funktionshindrade med rastplatser, ca 600 m
  Vandringsleder, 8-13 km
  Föreningsdriven skidskytteanläggning, 25 skjutplatser
  Föreningsdriven terrängcykelbana, info
  Stort parkeringsområde
  Fritidsgård med festsal, lämplig för max 100 personer, mötesutrymmen, gym, bastur m.m.

Grillplatser

I idrottsparken finns tre olika grillplatser/grillstuga. All användning av ved vid grillplatserna bör ske under saklig- och ansvarsfull användning. Otillbörlig användning av ved är uttryckligen förbjuden! Vistelse vid skidspårets grillstuga efter kl. 22.00 är förbjuden!


Regler för pulkabacken!

Intill elljusspåret och äventyrsparken i Larsmo idrottspark finns en pulkabacke. Höjden är ca 17 meter och längden ca 80 meter. När det finns tillgång till snö är backen belyst och ger tillfälle för åkning med pulka. Aktivitet i pulkabacken är en utmärkt plats för nyttomotion för både yngre och äldre.

Här är några råd och säkerhetsrekommendationer inför pulkaåkning. Gäller även kälke, snowracer, stjärtlapp, osv.

1. Åk med fötterna före: Åk inte med huvudet före!

2. Håll åt sidan: Efter att du åkt nedför backen bör du snabbt förflytta dig till sidan av åkfältet.

3. Bromsa i tid: Lär dig att styra och bromsa din pulka! Ovana åkare bör inleda åkningen från backens nedre del.

4. Beakta halkrisken: Pulkabacken är tidvis hal och isig och största försiktighet bör då iakttas.

5. Avlägsna hinder: Undersök före åkning att det inte finns hinder eller konstruktioner i backen.

6. Vid åkning med madrasskälke: Används madrasskälke så iaktta största försiktighet.

7. Vid användning av grillplatsen: Iaktag ansvarsfull eld- och vedhantering samt städa efter dig.

8. Under vuxnas tillsyn: Vuxna bör alltid finnas med i backen och övervaka vid användning av grillplatsen..

OBS - Alla åkning på egen risk - OBS

Länk till broschyr om Larsmo idrottspark

Här kan du skriva ut kartblad i pdf format

Karta över Larsmo idrottspark
Karta över skidspåren
Karta över MTB-banan
Webbkamera

Hitta till Larsmo idrottspark, länk till väginformation.
Vägbilder/gatuvyer, länk

Säkerhetsdokument för skateboardrampen

Larsmo idrottspark
Norra Larsmovägen 70
68570 Larsmo

Anläggningens underhållspersonal, tfn 044 7217333

 

(Sidan uppdaterad 17.04.2019, kl 13:51)