Cykla och vandra

I Larsmo finns flera alternativ till vandring i skog och mark. Lederna är uttryckligen byggda och markerade för enbart vandring och längden på lederna varierar mellan 1-14 km. Lederna upprätthålls av olika frivilligarbetande grupper och lederna är planerade för vandring under årstid då marken är fri från snö. Vid tiden för ledernas dragning har privata markägare upplåtit mark för enbart vandring!

Leden i Holm och på Köpmanholmen handhas av kommunen. Eugmo vandringsled handhas av Näs- Västerby Byalag r.f., Bosund vandringsled handhas av Bosund Byalag r.f. och vandringsleden på Öuran förvaltas av Larsmo Hembygdsförening r.f. Kontaktuppgifter för vandringslederna, se föreningsregistret. Enligt ordningslagen 14 § moment 2 bör hund som medtas på motionsled eller vandringsled alltid vara kopplad. Observera! Inget vinterunderhåll utförs vid vandringslederna. All vandring vintertid sker på eget ansvar! Vid skogsavverkningar kan störningar i framkomligheten tidvis förekomma.

Längs vandringslederna finns rastplatser, vindskydd med eldstäder eller grillkåta där vandrare kan stanna upp och grilla korv. Vid flera av rastplatserna finns även utedass. Vid blöta partier av lederna har byggts spångar för att underlätta vandringen. Vi rekommenderar att man använder veden sparsamt vid rastplatserna och att man tar hem skräpet.

Karta över leden erhålls från kartlåda vid ledens startpunkt, från kommunkansliets infopunkt eller här som kartblad i PDF-format. Kartpublikationen på internet och papperskopior har Lantmäteriverkets tillstånd och avgift för kartornas publicering erläggs årligen, tillståndsnummer; 653/MML/09 samt 781/MML/10. Kartorna får enbart skrivas ut för personligt bruk. Alla annan användning av kartorna kräver tillstånd av copyrightinnehavaren/upphovsrättens ägare.

Karta över Öuran vandringsled,
Karta över Holm vandringsled,
Karta över Eugmo vandringsled,
Karta över Bosund vandringsled,
Karta över Köpmanholmens naturstig,

Under år 2019-2021 utförs förbättringsarbeten längs med vandringslederna i Bosund, Eugmo och Holm. Närmare uppgifter om projektet Larsmoleden erhålls av projektledaren, 044-7877224.

Mindre vandringsleder/stigar för vandring finns även på olika holmar/öar i skärgården som underhålls av de sommarboende, se ex. info om Stocköstigen 4 km, https://www.facebook.com/stockostigen

På webbsidan reittikartta.fi finns även detaljerade kartor och mycket användbara mätverktyg för ruttplanering. Andra vandringsleder se; http://visitpohjanmaa.fi/index.php/hemsida/vandringsleder/

Reportage i Retkipaikka om vandringsleden i Holm; https://retkipaikka.fi/nae-molnvikenin-lampi-ja-knypalbackan-hieno-kivikko-tallainen-on-holmin-vaellusreitti-luodossa/

 

Jakobstadsregionens friluftsleder hittas även via outdooractive.com

Vandringsledernas underhåll

För respons, felanmälan, talkoengagemang, kontakta under vardagar kl. 08.00-16.00 följande personer:

Bosund vandringsled: Joakim Svenfelt, 040-5169144
Eugmo vandringsled: Seth Åkerlund, 050-3452528
Holm vandringsled: Per-Ole Björnvik, 044-7217333
Öuran vandringsled: Karl-Johan Fagerudd, 050-5346273 eller Håkan Fellman
Köpmanholmen naturstig: Henrik Kackur, 044-7217703

Allemansrätten - vad gäller?

Inte störa - inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten! Du får tillfälligt ta dig fram till fots, cykla, rida, åka skidor och tillfälligt vistas i naturen om du inte riskerar att skada gröda, skogsplanteringar eller annan känslig mark. Du som rider eller terrängcyklar måste vara extra försiktig då risken för markskador är stor särskilt då man rider eller cyklar i grupp.

Rid eller terrängcykla inte i markerade motionsspår, skidspår, vandringsleder eller över mjuka och ömtåliga marker. Undvik särskilt belastning av naturen på våren och hösten, när det är blött i markerna och hästhovar och grovmönstrade däck lätt skadar stigar och ömtålig mark.

Särskilda regler! För organiserad och återkommande terrängcykling på samma markområde behövs alltid tillstånd av samtliga markägare. För underhållet av leden behövs vanligtvis talko- och föreningsengagemang, uppgörande av lokala ordningsföreskrifter m.m. Leder och rutter som är planerade och anpassade för terrängcykling utmärks enligt särskild skyltning och information. Konsumentsäkerhetslagen definierar huruvida det för marknadsförd terrängcykelled även bör uppgöras särskilt säkerhetsdokument och utses ansvarsperson för anläggningen.

Obs! Närings-, trafik- och miljöcentralen har den 26.4.2018 gett utlåtande om att friluftsleder är områden som tagits i särskilt bruk och på basis av detta kan de vara försedda med begränsningar som föranleds av friluftsledens definierade användningändamål och syfte. De som upprätthåller friluftsleder har rätt att vid behov ex. förbjuda terrängcykling och med skyltar informera om detta förbud.

Se gärna mer omfattande info om allemansrätten här; länk

Terrängcykling

Larsmo Idrottsförening/Cykelsektionen har byggt en särskild terrängcykelbana i Larsmo idrottspark. Närmare info se karta över XCO-banan.

Cykelrutter

Ett bra sätt att få motion, fina naturupplevelser och att upptäcka Larsmo är på cykelsadeln. I kommunen är avstånden relativt korta och landskapet är platt och cykelvänligt. Den lätta trafikleder som går genom hela kommunen är en utmärkta cykelled och startpunkt väljer man själv. Med fördel kan du också vända styret mot något museum, kultursevärdhet, simstrand eller njuta av glass och kaffe vid något café längs vägen. Regionens bokhandlar säljer friluftskartor där cykelrutter/lätta trafikleder är utmärkta.

 

 

(Sidan uppdaterad 09.03.2021, kl 13:55)