Reservering av anläggningar och utrymmen i idrottsparken

Ansökningar om regelbunden användning av anläggningarna i idrottsparken ska lämnas till kommunens välfärdssektor inom utsatt tid. Enskilda bokningar görs i god tid före hyresbehovet. Beakta att vissa planer har begränsad uthyrningstid under året. Bokningsblankett/redovisningsblankett erhålls från blankettarkivet.

Vistelse i idrottsparken utan tillstånd efter kl. 22.00 är förbjudet. Idrottsparken är tobaksfritt område. Observera att det är förbjudet enligt ordningslagen § 14 att medföra hund till idrottsplaner, simstränder, lekparker. Av säkerhetsskäl är det även förbjudet att bygga egna konstruktioner i pulkabacken.

Kommunstyrelsen har fastställt principer för användningen/uthyrningen av planerna i Larsmo idrottspark. 

Grupper och företag som önskar ordna ex. friluftsdag i Larsmo idrottspark kan även köpa tilläggstjänster av olika natur- och äventyrsföretagare.

Ansökan om träningstider

Använd gärna den ifyllningsbara pdf-blanketten och skicka den per e-post till caroline.smedberg@larsmo.fi.

Ansökan om träningstider i Larsmo idrottspark (ifyllningsbar e-blankett)

(Sidan uppdaterad 24.02.2022, kl 13:38)