Reservering av anläggningar och utrymmen

Ansökningar om regelbunden användning av anläggningarna i idrottsparken ska lämnas till kommunens välfärdssektor inom utsatt tid. Enskilda bokningar görs i god tid före hyresbehovet. Beakta att vissa planer har begränsad uthyrningstid under året. Bokningsblankett/redovisningsblankett erhålls från blankettarkivet.

Vistelse i idrottsparken utan tillstånd efter kl. 22.00 är förbjudet. Idrottsparken är tobaksfritt område. Observera att det är förbjudet enligt ordningslagen § 14 att medföra hund till idrottsplaner, simstränder, lekparker. Av säkerhetsskäl är det även förbjudet att bygga egna konstruktioner i pulkabacken!

Kommunstyrelsen har fastställt principer för användningen/uthyrningen av planerna i Larsmo idrottspark. Olovligt brukande är ej tillåtet!

Grupper och företag som önskar ordna ex. friluftsdag i Larsmo idrottspark kan även köpa tilläggstjänster av olika natur- och äventyrsföretagare.

(Sidan uppdaterad 14.04.2020, kl 10:55)