Skidspår, rinkar och motionsspår

I varje kommundel finns motionsbanor och belysta skidspår. Motionsbanorna är ämnade för promenad, stavgång och motionering. På vintern fungerar motionsbanorna som belysta elljusspår. Spåranläggningen i Holm vid Larsmo idrottspark ägs av kommunen och spårprepareringen sker i samarbete med LIF på basis av avtal och underhållsbidrag, de övriga spåren upprätthålls av olika arbetsgrupper/föreningar vilka för uppgiften erhåller årligt underhållsbidrag.

Här kan du följa med statusen för skidspårens aktuella preparering i Holm; länk

Vinteridrotten har Larsmo idrottspark som huvudsaklig hemvist. Här finns 5,5 km belysta skidspår (sammanlagt 13 km preparerade spår när väderförhållandena det tillåter), rinkanläggning, skidskytteanläggning med 25 skjutplatser, fritidsgård med spegelsal för dansaktiviteter, olika aktivitets- och samlingsutrymmen, motionssal samt omklädningsutrymmen och bastur. El-ljusspåren är under säsong belysta till kl. 22.00. Se webbkamera.

Larsmo idrottspark finns även en ca 700 m lång rutt för rullstolsbundna/rörelsehindrade. Längs rutten finns flera rastplatser. Organisationer kan ordna särskilda aktivitetsdagar i idrottsparken för rörelsehindrade. Vid specialarrangemang kan vid behov transport- och snöskotertjänst ut i naturen köpas av ex. Larsmo Idrottsförening.

Motionsbanorna är lättillgängliga för gammal som ung, stark som svag. Perfekt för motionärer som vill träna i naturskön miljö. Vid motionsspåren i Holm finns även en motionspunkt med utomhusredskapen placerade vid den södra slingan. Redskapen är anpassade så att motionären kan stretcha och göra lättare rörelse- och muskelträningar där.

Karta över Holm motionsbanor/belysta skidspår
Karta över Näs motionsbana/belyst skidspår
Karta över Risö motionsbana/belyst skidspår
Karta över Bosund motionsbana/belyst skidspår 

Skidspårets aktuella preparering/underhåll i Holm, länk

 

Spåretikett

 • de som åker fristil väjer för de som åker klassiskt
 • vuxna väjer för barn
 • män väjer för kvinnor
 • yngre väjer för äldre
 • de som åker uppför en backe väjer för dem som ränner nerför
 • en enskild skidåkare väjer för en kö
 • de som åker långsammare använder det högra spåret
 • omkörningar sker på vänstra sidan eller i ”skatefilen”
 • på belysta spår skall rätt åkriktning beaktas
 • på motionsspår ber man inte om spår
 • beakta SAMSPEL, HÖVLIGHET OCH RESPEKT AV ANDRA

Observera hunddisciplin i enlighet med ordningslagen paragraf 14; ”För bevarande av allmän ordning och säkerhet skall ägaren eller innehavaren av en hund, hålla hunden kopplad inom tätorter, samt se till att hunden inte kommer ut på motionsslingor eller andra likande löparbanor okopplad och inte alls ut på allmänna badstränder, på områden reserverade som lekplats för barn, i skidspår som iståndsatts för allmänt bruk eller på idrottsplaner.”

Ordningslagen paragraf 15. Hästar och andra husdjur bör ej heller medtas till motions- och skidspåren! På motionsbanorna och skidspåren är det ej tillåtet att framföra moped eller andra motorfordon. Terrängtrafiklagen gäller även för anläggningarna, det är förbjudet att köra med motorfordon längs leder och motionsspår.


Motionslådor

Systemet med motionslådor förnyas. Häftena har plockats bort och ersätts inte med nya. Mer information inom kort om det nya systemet.

Karta över motionslådornas placering 

 

Rinkar & Tennisbana

I Risö, Holm, Bosund, Västerby och Näs finns ishockeyrinkar. Rinken i Risö ägs av IF Pucken, rinken i Bosund av byalaget, i Holm och Näs av kommunen. Näs-Västarby Byalag r.f. handhar underhållet av Näs rink samt byalagets rink i Västerby. I rinkarna i Holm, Risö och Näs kan man sommartid även spela tennis.

Varje rink eller isplan har egen utsedd ansvarsperson eller arbetsgrupp som ansvarar för rinken eller planens underhåll och funktion. Ansvarsgrupperna ansvarar även för snöröjning under kvällar och veckoslut.

Larsmo kommun/Fritidsbyrån anlitar entreprenör med isprepareringsmaskin. Budgetanslagen räcker till ca 2 entreprenörsbesök per vecka per rink/säsong. Ansvarsgrupperna för respektive plan kan med egen finansiering uttöka isprepareringsgångerna om de så avtalar skilt med entreprenören eller genom annat arrangemang.

 

För respons, felanmälan, talkoengagemang, kontakta under vardagar kl. 08.00-16.00 följande personer:

Bosund elljusspår: Tom Svenlin, 050-3754296
Näs elljusspår:  Ronny Hagnäs, 050-5314150
Holm elljusspår/skidspår: Per-Ole Björnvik, 044-7217333
Risö elljusspår: Tommy Liljekvist, 050-5272664 

Bosund rink: Kent Brännbacka, 040-1710331
Västerby rink: Jonathan Grankulla, 044-2410341
Näs rink: Andreas Esberg, 040-6627441
Idrottsparkens rink: Per-Ole Björnvik, 044-7217333
Holm skolas isplan: Göte Kackur, 044-7877260
Risö Rink: Börje Lehtinen, 044-7877277

(Sidan uppdaterad 05.11.2019, kl 10:21)