Skidspår, rinkar och motionsspår

I varje kommundel finns motionsspår och belysta skidspår. På våra motionsspåren kan du promenera, gå stavgång och motionera. På vintern  dras skidspår längs motionsspåren, där det finns belysning. Spåranläggningen vid Larsmo idrottspark ägs av kommunen och spårprepareringen sker i samarbete med Larsmo IF på basis av avtal och underhållsbidrag. De övriga spåren upprätthålls av olika arbetsgrupper/föreningar vilka för uppgiften erhåller årligt underhållsbidrag.

Via webbkameran kan du följa med om spåret i idrottsparken är preparerat.

På den här Facebooksidan uppdateras också om spårprepareringen

Vinteridrotten har Larsmo idrottspark som huvudsaklig hemvist. Här finns 5,5 km belysta skidspår (sammanlagt 13 km preparerade spår när väderförhållandena det tillåter), rinkanläggning, skidskytteanläggning med 25 skjutplatser, fritidsgård med spegelsal för dansaktiviteter, olika aktivitets- och samlingsutrymmen, motionssal samt omklädningsutrymmen och bastur. Elljusspåren är under säsong belysta till kl. 22.00.

Larsmo idrottspark finns även en ca 700 m lång rutt för rullstolsbundna/rörelsehindrade. Längs rutten finns flera rastplatser. Organisationer kan ordna särskilda aktivitetsdagar i idrottsparken för rörelsehindrade. Vid specialarrangemang kan vid behov transport- och snöskotertjänst ut i naturen köpas av t.ex. Larsmo Idrottsförening.

Motionsbanorna är lättillgängliga och perfekta för motionärer som vill träna i naturskön miljö. Vid motionsspåren i Holm finns även en motionspunkt med utomhusredskap placerade vid den södra slingan. Redskapen är anpassade så att motionären kan stretcha och göra lättare rörelse- och muskelträningar där.

Karta över Holm motionsbanor/belysta skidspår
Karta över Näs motionsbana/belyst skidspår
Karta över Risö motionsbana/belyst skidspår
Karta över Bosund motionsbana/belyst skidspår 

 

Spåretikett

suomen ladun latuetiketti 2019 swe1024 1

 

Observera att hundar alltid ska hållas kopplade och i anslutning till motionsspåren och det är inte tillåtet att ha med hundar på idrottsplaner eller i preparerade skidspår. På motions- och skidspåren får man inte framföra moped eller andra motorfordon. 

Rinkar & Tennisbana

Rinken i Holm kan bokas via bokningskalendern, Timle

I Risö, Holm, Bosund, Västerby och Näs finns ishockeyrinkar. Rinken i Risö ägs av IF Pucken, rinken i Bosund av byalaget, i Holm och Näs av kommunen. Näs-Västerby Byalag r.f. handhar underhållet av Näs rink samt byalagets rink i Västerby.

I rinkarna i Holm, Risö och Näs kan man sommartid även spela tennis.

 

För respons, felanmälan, talkoengagemang, kontakta under vardagar kl. 08.00-16.00 följande personer:

Bosund elljusspår: Tom Svenlin, 050-3754296
Näs elljusspår:  Jonas Wahlberg, 040-0438325
Holm elljusspår/skidspår: Per-Ole Björnvik, 044-7217333
Risö elljusspår: Tommy Liljekvist, 050-5272664 

Bosund rink: Kent Brännbacka, 040-1710331
Västerby rink: Jonathan Grankulla, 044-2410341
Näs rink: Martin Grankulla
Idrottsparkens rink: Per-Ole Björnvik, 044-7217333
Holm skolas isplan: Göte Kackur, 044-7877260
Risö rink: Börje Lehtinen, 044-7877277

(Sidan uppdaterad 16.02.2022, kl 08:32)