Sportfiske, paddling och båtliv

I kommunen är båt- och villaliv, fiske och jakt mycket populära fritidsintressen. I kommunen bor över 600 personer med jägarexamen.

I Larsmo finns ett stort antal båthamnar som underhålls av föreningar, se föreningsregistret. Inom Larsmo har Föreningen Skärgårdsrådet r.f. byggt fem landstigningsplatser med grillmöjligheter. De är belägna vid Inre Bergskär, Öuran, Orrskär, Korsskär och Köpmaholmen. Skärgårdsrådet har gett ut ett skärgårdssjökort över området Jakobstad-Karleby, sjökortet finns till försäljning vid nejdens bokhandlar. På sjökortet är de inre farlederna, övernattningsstugorna och landstigningsplatseran samt båt-, gäst-, nöd- och fiskehamnen inprickade. För rörelsehindrade har upplevelseholmar öppnats.

Paddlingskartor, Del 1 havsområden och Del 2 åar och älvar, kan beställas från föreningen Botnia Canoe; info@botniacanoe.fi

Fiskekort säljs vid Andelsbanken i Holm och vid Pias Livs i Näs samt direkt av Larsmo bys- och Eugmo bys delägarlag som äger de berörda fiskevattnen, här kontaktuppgifter till delägarlagen.

Under 6 av de sju broarna mellan Jakobstad och Karleby finns konst placeras ut under brolocken. Jonas Brunnström har fotograferat och Simon Gripenberg har bearbetat och satt upp tavlorna. Projektet Artipelago var år 2005 ett samarbete mellan konstnären Simon Gripenberg och Sju Broars Skrägård rf.

Fiske
Fiskeguide Jorma Koivuniemi
Kackurvägen 172
68570 Larsmo
Tel. 050-5265110
https://www.saaristomatkailu.com/

Fiskare Roland Semskar, Öuran
06-7281600 / 049-132095

Kontaktuppgifter:

Fiskeområdenas kartuppgifter, se länk.

Fiskekartan, länk

Paddlingskarta 1 - Skärgården, länk

Paddlingskarta 2 - Åar och sjöar, länk

Träffpunkt för båtfolk, länk

(Sidan uppdaterad 23.03.2022, kl 10:50)