Utrymmesbokning

Kommunstyrelsen besluter om hyror vid kommunens fastigheter och anläggningar. Information om hyror och uthyrningsregler för de fastigheter och anläggningar som uthyrs till allmänheten hittas på sidan. I reglerna för uthyrningen finns även information om vem som är bokningsansvarig för respektive fastighet. Observera att dubbel hyra erläggs av utomstående kommuninvånare, ej i kommunen registrerade föreningar/grupper samt av alla företag. Vistelse i kommunens hyresprissatta fastigheter och anläggningar vilka även uthyres för externt bruk, utan bokning eller gällande personligt hyresavtal, är förbjudet.

Skolornas gymnastik-/festsalar kan hyras för festtillställningar, motions- och träningsändamål och liknande arrangemang. Rektor för respektive skola ger uppgifter om hyrorna och sköter bokningen.

Utrymmen och anläggningar som kan bokas

Larsmo kommun upprätthåller tre fritidsgårdar som står till kommuninvånarnas och föreningarnas förfogande för olika ledda aktiviteter. Fritidsgårdarna är övervakade med bandande övervakningssystem och vid fastigheterna och deras utomhusområden råder förbud mot tobaksrökning.

Holm fritidsgård; festsal, kaffekök, grupprum, klassrum, motionssal, omklädningsutrymmen/bastu
Olika aktivitetsutrymmen i form av festsal/spegelsal, kaffekök/serveringskök med kärl/bestick för 100 personer, motionssal med 15 träningsstationer, grupprum, klassrum, två omklädningsutrymmen med bastu. Vid arr. i Holm fritidsgård med särskilt slitage på golvet, typ användning av skidskor bör tillgängliga skyddsmattor rullas ut, mattorna uppbevaras i förrådet för möbler. Adress: Norra Larsmovägen 70, 68570 Larsmo, tfn 06-7857257

Furuholmens fritidsgård: två aktivitetsutrymmen, kaffekök
Aktivitetsutrymen i form av två rum, litet serveringskök med kaffeservice, utrymmena lämpliga för maximalt 40 personer.
Adress: Furuholmsvägen 34, 68580 Larsmo, tfn 06-7285368

Bosund fritidsgård:aktivitetsutrymme, kaffekök
Aktivitetsutrymme och ett litet serveringskök med kaffeservice för 30 personer. I fritidsgården får maximalt 19 personer vistas samtidigt enligt hälsoinspektionens beslut och maximalt 28 personer enligt brandskyddsbestämmelsen. Adress: Skolvägen 13, 68555 Bosund

Larsmo idrottspark: planer för fotboll och friidrott, omklädningsutrymmen.

Bokning: Fritidsgårdarna, Madeleine Englund-Svenlin, 06 7857 206 (må-to)

Bokning: Larsmo idrottspark, LInda Myrevik-Nynäs, 06 7857 223

Utrymmen som kan bokas via skolornas rektorer

Bosund skola; festsal, matsal, kök, klassrum
Näs skola; festsal, matsal, kök, klassrum
Cronhjelmskolan; festsal, matsal, kök, klassrum, auditorium
Holm skola; festsal, matsal, kök, klassrum
Risö skola; festsal, matsal, kök, klassrum

Länk till information om alla bokningsbara utrymmen och hyrestaxor, länk

Utrymmen som kan bokas via biblioteket

Ordna möte, kurs, seminarium, familjefest eller annan mindre tillställning i kommunens nya toppmoderna mötes- och konferensrum med kaffekök i Equity. Utrymmet kan fritt möbleras och har bord och 45 stolar samt AV-utrustning.

Hyran för konferensrummet är:

Aktörer i Equity, 1-3 timmar, 25 euro
Aktörer i Equity, 4-8 timmar, 50 euro

Utomstående, 1-3 timmar, 50 euro
Utomstående, 4-8 timmar, 100 euro

Kontakta biblioteket för visning, bokning, m.m. tfn 06-7857265
Beställning av servering till olika evenemang som ordnas i konferensutrymmet kan göras via Gourmetcafé Manna, kontaktuppgifterna hittas via Mannas facebooksida

Uthyrning av torget/ musik- och kulturscenen

Hyror och regler för torget/musik- och kulturscenen

(Sidan uppdaterad 29.01.2020, kl 10:04)