Vandra i Larsmo

Stockostigen3

I Larsmo finns flera alternativ till vandring i skog och mark. Lederna är uttryckligen byggda och markerade för enbart vandring och längden på lederna varierar mellan 1-14 km. Lederna upprätthålls av olika frivilligarbetande grupper och lederna är planerade för vandring under årstid då marken är fri från snö. Vid tiden för ledernas dragning har privata markägare upplåtit mark för enbart vandring!

Leden i Holm och på Köpmanholmen handhas av kommunen. Eugmo vandringsled handhas av Näs- Västerby Byalag r.f., Bosund vandringsled handhas av Bosund Byalag r.f. och vandringsleden på Öuran förvaltas av Larsmo Hembygdsförening r.f. Kontaktuppgifter för vandringslederna, se föreningsregistret. Enligt ordningslagen 14 § moment 2 bör hund som medtas på motionsled eller vandringsled alltid vara kopplad. Observera! Inget vinterunderhåll utförs vid vandringslederna. All vandring vintertid sker på eget ansvar! Vid skogsavverkningar kan störningar i framkomligheten tidvis förekomma.

Längs vandringslederna finns rastplatser, vindskydd med eldstäder eller grillkåta där vandrare kan stanna upp och grilla korv. Vid flera av rastplatserna finns även utedass. Vid blöta partier av lederna har byggts spångar för att underlätta vandringen. Vi rekommenderar att man att man använder sparsamt med ved och tar hem skräpet.

Allemansrätten - vad gäller?
Inte störa - inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten! Du får tillfälligt ta dig fram till fots, cykla, rida, åka skidor och tillfälligt vistas i naturen om du inte riskerar att skada gröda, skogsplanteringar eller annan känslig mark. Du som rider eller terrängcyklar måste vara extra försiktig då risken för markskador är stor särskilt då man rider eller cyklar i grupp.

Rid eller terrängcykla inte i markerade motionsspår, skidspår, vandringsleder eller över mjuka och ömtåliga marker. Undvik särskilt belastning av naturen på våren och hösten, när det är blött i markerna och hästhovar och grovmönstrade däck lätt skadar stigar och ömtålig mark.

Särskilda regler! För organiserad och återkommande terrängcykling på samma markområde behövs alltid tillstånd av samtliga markägare. För underhållet av leden behövs vanligtvis talko- och föreningsengagemang, uppgörande av lokala ordningsföreskrifter m.m. Leder och rutter som är planerade och anpassade för terrängcykling utmärks enligt särskild skyltning och information. Konsumentsäkerhetslagen definierar huruvida det för marknadsförd terrängcykelled även bör uppgöras särskilt säkerhetsdokument och utses ansvarsperson för anläggningen.

Se gärna mer omfattande info om allemansrätten här; länk

(Sidan uppdaterad 15.06.2021, kl 15:44)