Larsmoleden

 44 kilometer naturnära vandring genom hela Larsmo.
Bild3

Kartor

Larsmoleden knyter ihop Holm, Eugmo och Bosund vandringsled. Längs med leden hittar du fina faktaskyltar om växter, djur och historiska platser.

Startplatsen för Larsmoleden/Holm vandringsled är vid Larsmo idrottspark. Du kan parkera bilen på idrottsparkens parkering och vandringsleden startar på andra sidan väg 749, mittemot parkeringen.

Startplatsen för Larsmoleden/Eugmo vandringsled är vid Näs skola. Parkering finns i anslutning till rinken, på en grusplan invid startplatsen.

I Bosund startar Larsmoleden/Bosund vandringsled vid skolan. Du kan parkera bilen på skolans parkering och leden startar bakom skolan.

 

Vid tiden för ledernas dragning har privata markägare upplåtit mark för enbart vandring.
Närings-, trafik- och miljöcentralen har den 26.4.2018 gett utlåtande om att friluftsleder är områden som tagits i särskilt bruk och på basis av detta kan de vara försedda med begränsningar som föranleds av friluftsledens definierade användningändamål och syfte. De som upprätthåller friluftsleder har rätt att vid behov ex. förbjuda terrängcykling och med skyltar informera om detta förbud.

 

(Sidan uppdaterad 17.06.2022, kl 11:23)