Vård och omsorg

OvphÖsterbottens välfärdsområde ansvarar för social- och hälsovården i Larsmo. Verksamhetspunkterna inom äldreomsorgen är Sandlundens åldringscenter och Roslundens demenshem. Ankaret erbjuder vård och boendetjänster åt psykiskt handikappade. Hälsovårdsmottagning och tandklinik finns i Holm. Vården av utvecklingsstörda köps av Kårkulla samkommun och Eskoo socialtjänster.

Läs mer om:

Österbottens välfärdsområde

(Sidan uppdaterad 31.03.2022, kl 17:23)