larsmo

Vård & omsorg

Det gemensamma social- och hälsovårdsverket ansvarar för social- och hälsovården i Larsmo. Verksamhetspunkterna inom äldreomsorgen är Sandlundens äldringscenter och Roslundens demenshem. Ankaret erbjuder vård och boendetjänster åt psykiskt handikappade. Hälsovårdsmottagning och tandklinik finns i Holm. Vården av utvecklingsstörda köps av Kårkulla samkommun och Eskoo socialtjänster.

(Sidan uppdaterad 08.01.2018, Kl 12:54)