Vård och omsorg

Det gemensamma social- och hälsovårdsverket ansvarar för social- och hälsovården i Larsmo. Verksamhetspunkterna inom äldreomsorgen är Sandlundens åldringscenter och Roslundens demenshem. Ankaret erbjuder vård och boendetjänster åt psykiskt handikappade. Hälsovårdsmottagning och tandklinik finns i Holm. Vården av utvecklingsstörda köps av Kårkulla samkommun och Eskoo socialtjänster.

 

(Sidan uppdaterad 20.02.2019, kl 11:50)