Allmän intressebevakning

Intressebevakaren sköter främst ärenden som gäller ekonomi tillsammans med eller för klientens del då personen själv inte klarar av att bevaka sina intressen eller sin förmögenhet. Orsaken därtill kan vara sjukdom, nedsatt hälsotillstånd eller annat motsvarande. Som intressebevakare kan fungera en privatperson eller kommunens allmänna intressebevakare. 

Karleby rättshjälpsbyrå, Jakobstads versamhetsställe tar hand om den allmänna intressebevakningen för invånarna i Kronoby, Larsmo, Pedersöre, Jakobstad och Nykarleby.

 

Jakobstads verksamhetsställe:

Besöksadress: Kanalesplanaden 1, 68600 Jakobstad
Postadress: PB 114, 68601 Jakobstad
Telefon: 029 566 1260
Fax: 029 566 1269
E-post: kokkola.oikapu@oikeus.fi

(Sidan uppdaterad 16.12.2020, kl 17:00)