Bidrag för veteraner

Personliga hjälpmedel och glasögon

Larsmo kommun beviljar bidrag åt veteraner för personliga hjälpmedel, glasögon och ev. annat som kan behövas som stöd för det dagliga livet. Ansökan om bidrag lämnas in vid kommunkansliet till Carola Löf.

Snöröjning, gräsklippning och andra underhållsarbeten

Larsmo kommun erbjuder veteraner att avgiftsfritt få underhållsarbeten såsom snöröjning, gräsklippning m.m. utförda. Stöd ges även till veteranernas änkor.

Larsmo kommun fungerar som arbetsgivare och betalar lönekostnader m.m.  Kontakta kommunens växel för mera information tel 7857111.  

Veteranmärke på gravstenar

Larsmo kommun bekostar veteranmärke som kan fästas på avlidna krigsveteraners gravstenar på kyrkogården i Larsmo. Sommaren 1998 fanns en arbetsgrupp tillsatt som gjorde upp register över krigsveteraner hemmahörande i Larsmo. Somrarna 1998-2001 har kommunen även ombesörjt fastsättningen av märken sedan de anhöriga givit sitt samtycke.

Det finns ett antal veteranmärken på kommunkansliet och anhöriga till avlidna krigsveteraner som är begravna på Larsmo kyrkogård kan i fortsättningen hämta ett märke och låta sätta fast det på gravstenen i samband med att gravstenen införskaffas.

 

(Sidan uppdaterad 27.01.2014, Kl 16:41)