Integrationsporten - infopunkt för invandrare

Integrationsenheten i Jakobstadsnejden har öppnat infopunkten Integrationsporten. ”Porten” finns i integrationsenhetens utrymmen med ingång från Alholmsgatan.

Infopunkten ger alla registrerade invandrare oberoende invandringsorsak information och handledning om det finländska samhället.

Integrationsporten är Jakobstadsnejdens gemensamma infopunkt och betjänar alla registrerade invandrare i Jakobstad, Nykarleby, Pedersöre, Kronoby och Larsmo.

Infopunkten Integrationsportens öppettider i Jakobstad:

Måndag – fredag: kl. 13.00 – 16.00

Övriga tider enligt tidsbokning.

Mer information om Integrationsporten finns här: https://www.jakobstad.fi/boende-och-miljo/boende/integration/service-och-tjanster-for-invandrare-i-jakobstadsnejden/porten-en-infopunkt/

(Sidan uppdaterad 23.03.2022, kl 10:39)