Minnesadresser från fonden för de äldre i Larsmo

Fonden för de äldre i Larsmo har en minnesadress som finns till försäljning.  Minnesadressen är i formatet A4 och tryck i färg. Den har två inlagor, den ena med en färdig text av Edith Södergran och den andra är tom och ger möjlighet att själva skriva en text. Den man inte väljer att använda tas bort.

Minnesadressens pris är 13 € och alla intäkter går till fonden för de äldre i Larsmo.

Minnesadressen kan köpas vid kommunkansliets info, Sandlundens servicecenter, Andelsbanken samt i de lokala affärerna.

Förfrågningar:
Kommunkansliet
Norra Larsmovägen 30
68570 Larsmo
tfn 7857 111

(Sidan uppdaterad 06.02.2019, kl 12:45)