Minnesadresser från fonden för de äldre i Larsmo

Fonden för de äldre i Larsmo har fått en ny minnesadress som nu finns till försäljning. Den nya minnesadressen är i formatet A4 och tryck i färg. Den har två inlagor, den ena med en färdig text av Edith Södergran och den andra är tom och ger möjlighet att själva skriva en text. Den man inte väljer att använda tas bort.

Minnesadressens pris är 13 € och alla intäkter går till fonden för de äldre i Larsmo.

Minnesadressen kan köpas vid kommunkansliets info, Sandlundens åldringscenter, Andelsbanken samt i de lokala affärerna.

(Sidan uppdaterad 03.12.2013, Kl 16:08)