Social- och hälsovård samt åldringsvård

Social- och hälsovårdstjänster inom Österbottens välfärdsområde

Österbottens välfärdsområde är en gemensam samkommun för 13 österbottniska kommuner som ansvarar för social- och hälsovårdstjänsterna i Larsmo fr.o.m 1.1.2022. Aktuell information om Österbottens välfärdsområdes tjänster hittas från och med 1.1.2022 på adressen osterbottensvalfard.fi.

Social-och hälsovårdsenheternas gamla telefonnummer fungerar ännu sex månader efter årsskiftet.

Tjänster för familjerådgivning köps via familjerådgivningsbyrån i Jakobstad. 

Larsmo kommun strävar till att ge sina invånare en bra basservice i livets alla skeden. I kommunen finns Sandlundens servicecenter som erbjuder vård på servicehem och  demenshem samt möjlighet till intervallvård för seniorer.

För ansökan om vård och stödtjänster kontaktas servicehandledare.

 

(Sidan uppdaterad 31.03.2022, kl 17:20)