Social- och hälsovård samt åldringsvård

Social- och hälsovårdstjänster inom Österbottens välfärdsområde

Österbottens välfärdsområde är en gemensam samkommun för 13 österbottniska kommuner som ansvarar för social- och hälsovårdstjänsterna i Larsmo fr.o.m 1.1.2022. Aktuell information om Österbottens välfärdsområdes tjänster hittas från och med 1.1.2022 på adressen osterbottensvalfard.fi.

Social-och hälsovårdsenheternas gamla telefonnummer fungerar ännu sex månader efter årsskiftet.

Tjänster för familjerådgivning köps via familjerådgivningsbyrån i Jakobstad. 

Larsmo kommun strävar till att ge sina invånare en bra basservice i livets alla skeden. I kommunen finns Sandlundens servicecenter som erbjuder vård på servicehem och  demenshem samt möjlighet till intervallvård för seniorer.

För ansökan om vård och stödtjänster kontaktas servicehandledare.

Här hittar du de viktigaste telefonnumren till social- och hälsovården

 

(Sidan uppdaterad 22.09.2022, kl 16:06)