Social- och hälsovård samt åldringsvård

Från början av år 2010 upprätthåller Larsmo, Pedersöre, Nykarleby och Jakobstad en gemensam social- och hälsovård inom ramen för Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad. Social- och hälsovårdsverket producerar tjänster inom folkhälsoarbete, specialiserad sjukvård, socialomsorg, äldreomsorg samt  inom  hälsoövervakning, livsmedelsövervakning och veterinärvård

Tjänster för familjerådgivning köps via familjerådgivningsbyrån i Jakobstad. 

Larsmo kommun strävar till att ge sina invånare en bra basservice i livets alla skeden. I kommunen finns Sandlundens servicecenter som erbjuder vård på servicehem och  demenshem samt möjlighet till intervallvård för seniorer.

För ansökan om vård och stödtjänster kontaktas servicehandledare.

 

(Sidan uppdaterad 16.12.2020, kl 16:49)