Social- och hälsovård samt åldringsvård

Från början av år 2010 upprätthåller Larsmo, Pedersöre, Nykarleby och Jakobstad en gemensam social- och hälsovård inom ramen för Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad. Social- och hälsovårdsverket producerar tjänster inom folkhälsoarbete, specialiserad sjukvård, socialomsorg, äldreomsorg samt  inom  hälsoövervakning, livsmedelsövervakning och veterinärvård

Tjänster för familjerådgivning köps via familjerådgivningsbyrån i Jakobstad. 

Larsmo kommun strävar till att ge sina invånare en bra basservice i livets alla skeden. I kommunen finns Sandlundens åldringscenter som erbjuder vård på åldringshem, servicehem och  demenshem samt möjlighet till intervallvård. Kommunen har en organiserad hemvård och kan erbjuda stödboende för psykiskt handikappade. 

Från och med hösten 2013 kommer socialarbetarna inom barnskydd och handikappomsorg samt vuxensocialarbete/utkomststöd att vara stationerade vid socialbyrån i Jakobstad, Strengbergsgatan 1. I ärenden som gäller utkomststöd har en socialhandledare även mottagning i Larsmo en dag i veckan.

 

 

(Sidan uppdaterad 29.05.2018, Kl 15:35)