Socialombudsman

Du kan kontakta socialombudsmannen i frågor som gäller tillämpning av socialservice inom den offentliga och privata socialvården. Anhöriga och övriga närstående till klienter samt samarbets-parter kan också ta kontakt med socialombudsmannen. Socialombudsmannens tjänster är avgiftsfria. 

Till socialombudsmannens uppgifter hör att

·         ge information och råd gällande socialservice

·         informera om klientens rättigheter inom socialvården

·         vid behov bistå klienten att framställa en anmärkning

·         följa med hur klienters rättigheter och ställning utvecklas i kommunen

Socialombudsmannen har en rådgivande roll och kan inte fatta beslut eller bevilja förmåner.

Socialombudsmannen ansvarar inte för tjänster som ges av FPA, arbetskraftsmyndigheter, skuldrådgivning, intressebevakning eller hälso- och sjukvården.

Du kan kontakta socialombudsmannen under telefontid eller genom att lämna dina kontaktuppgifter (namn och telefonnummer) via textmeddelande eller e-post.  Vi går igenom ditt ärende per telefon eller vid en personlig träff. P.g.a datasekretess svarar vi inte med e-post i klientärenden.

 

Kontaktuppgifter:

Socialombudsman Eivor Back

Telefontid:
mån. kl 9-10
tors. Kl 12-13

tel 044 7555006

e-post: socialombudsman.jakobstad@gmail.com

 

(Sidan uppdaterad 12.02.2019, kl 15:08)